SMS Nytt

Regeringens förslag till åtgärder mot SMS lånen

SMS lånen har medfört problem för många människor som inte klarat av att betala i tid och slutat som ärenden hos kronofogdemyndigheten. Enligt förslaget skall konsumenten ha 14 dagar på sig att ångra sig och då bara betala ränta för tiden fram till att lånet återbetalas. En del sms lån har redan idag 14 dagars ångerrätt.

Regeringen vill även att det ska bli obligatoriskt med kreditprövning av låntagaren. Detta eftersom en del SMS företag delvis har som affärsidé att låna ut pengar till individer som saknar betalningsförmåga för att sedan lägga på stora avgifter och dröjsmålsräntor med förhoppning att låntagarens situation någon gång i framtiden förbättras och då få rejält med betalt.

Den tredje förslaget är att effektiv ränta måste anges för alla sms lån så att låntagaren uppmärksammas på hur dyra lånen är.

Säkrare sms lån

Finansinspektionen har undersökt sms låneföretagens rutiner för identifiering av kunderna. Enligt lag är de skyldiga att säkerställa att det är rätt person som får pengarna utbetalda samt att lånen inte används för att tvätta pengar.

Rekordmånga sms lån hos fogden

Under 2009 ökade antalet ärenden rörande sms lån hos kronofogden med 10 000 till rekordhöga 46 000. Positivt är dock att andelen ungdomar har minskat. Det kan å andra sidan vara ett tecken på att sms lån nu fått fotfäste även hos grupper som inte tidigare använt låneformen.